Velkomen til Telemark historielag!

Våre formål er:

  • å arbeide for at alt av lokalhistorisk interesse i Telemark blir tatt vare på og verna om
  • å vekke, auke og spreie interesse for og kunnskap om Telemarks historie

Klikk her for å lese meir om historielaget.

Potetopptak på Hjuksebø. Fabrikkpipene på Notodden i bakgrunnen.
Potetopptak på Hjuksebø. Fabrikkpipene på Notodden i bakgrunnen.

Siste nytt

17.01.2019 22:30 Innkalling til årsmøte i Telemark historielag 2019, torsdag 28. februar kl. 19.00, Morgedal hotell

Dagsorden

  1. Valg av ordstyrer og referent
  2. Årsmelding
  3. Regnskap, budsjett og kontingent
  4. Valg

Andre saker som samsvarer med lagets formål kan fremmes senest 1 – en uke – før årsmøtet ved skriftlig henvendelse til styret ved leder Jens Johan Hyvik (jens.j.hyvik@usn.no)

Vi minner om at fredag 1. mars arrangerer Telemark Historielag i samarbeid med USN, lærarutdanninga på Notodden, heldagsseminar om «Lærar og demokrati» på Morgedal hotell.

For de som kommer langveisfra og skal være med både på årsmøte og seminar har Morgedal hotell overnatting fra torsdag til fredag. Enkeltrom 1250,- Dobbeltrom 1750,-. Middagsbuffet til redusert pris kr 200,- på torsdag kveld om du skal overnatte. Overnatting må man bestille selv. Tlf Morgedal hotell: 350 68 900.

Les mer om seminaret her.

Styret i Telemark historielag v. leder
Jens Johan Hyvik

17.01.2019 20:36 Kom med forslag til Rikard Berges pris for lokalhistorisk arbeid om Telemark 2019

Prisen blei første gong deila ut i 1988, til minne om lokalhistorikaren, folkeminnesamlaren og museumsmannen Rikard Berge.

Prisen er på 5000 kroner og er meint som ei anerkjenning av god fagleg formidling av og/eller forsking i lokalhistorie til Telemark. Det kan vere for ei eller fleire bokutgjevingar, artiklar, utstillingar eller større innsamling- eller registreringsarbeid. Prisen kan tildelast både enkeltpersonar, lag eller institusjonar.

I 2018 var det to prisvinnarar. Den eine var Harald Nikman for boka « Å gå rundt over en halv engelskmann- Breviksbanens historie» og den andre var Halvard Kårsteins arbeid om ordsamlinga Flåbygd-målet slik eg hugsar det frå 1930- og 1940-åra. A – å Ord og vendingar.

Sjå denne sida for vedtekter og oversikt over tidlegare tildelingar. Prisen skal delast ut på det årlege seminaret til Telemark Historielag som i år er sett til 1.mars i Vest-Telemark.

Vi bed om forslag til kandidatar til prisen.

Eit grunngjeve svar kan sendast til komiteen for Rikard Berges fond v/Anne Haugen Wagn, epost: awagn@online.no. Eller til Solskinnsvegen 8, 3684 Notodden. Dokumentasjon må leggjast ved.

Frist for forslag: 10. februar.

Med beste helsing komiteen for Rikard Berges fond
Anne Haugen Wagn (leiar)
Sigrid Bø
Tor Kjetil Gardåsen