Velkomen til Telemark historielag!

Våre formål er:

  • å arbeide for at alt av lokalhistorisk interesse i Telemark blir tatt vare på og verna om
  • å vekke, auke og spreie interesse for og kunnskap om Telemarks historie

Klikk her for å lese meir om historielaget.

Potetopptak på Hjuksebø. Fabrikkpipene på Notodden i bakgrunnen.
Potetopptak på Hjuksebø. Fabrikkpipene på Notodden i bakgrunnen.

Siste nytt

29.10.2021 21:06 RIKARD BERGES PRIS 2020 OG 2021

Foto: Fra venstre; Anne Haugen Wagn, leder i komiteen, Torstein Kiil, Tom Nilsen, Helge Songe,
Sigrid Bø, medlem av komiteen, Tor Kjetil Gardåsen, medlem av komiteen. Foto: Ellen Schrumpf.

Rikard Berges pris for 2020 og 2021

På Telemark historielags seminar på Rjukan 23. oktober ble prisen for lokalhistorisk arbeid utdelt. Den ble for 2020 tildelt Torstein Kiil og Stråholmen vel for boka Stråholmen. Skapt av naturen – formet av mennesker. Prisen for 2021 gikk til de to lokalhistorikerne Helge Songe og Tom Nilsen fra Rjukan.

Medlem av komiteen for Rikard Berges pris, Tor Kjetil Gardaasen presenterte denne begrunnelsen for tildelinga: Boka Stråholmen. Skapt av naturen – formet av mennesker kom i 2019 og er på nesten 500 sider – i seg selv et imponerende omfang for en øy på ikke mer enn 1,5×1 km. Boka trekker frem øyas unike historie. Blant temaene er geologien, bosetningshistorien fra 1634 til 2018, bebyggelse, kystjordbruk, moloen, kulturminner, fiske og krigen. Loshistorien, som skapte grunnlaget for den faste bosetningen her ute, samt de kjente forlisene, slik som den finske barken “Vallona”s forlis i 1907 er også grundig behandlet. Livet til beboerne i ulike avskygninger er omtalt i en omfattende person-, gårds- og slektshistorie. Få ville trodd at et lite øysamfunn som dette har hatt egen revy. Det var i 1943. Revyen hadde såpass mange spark til tyskerne at den neppe ville vært våget fremført andre steder enn her langt ute i havgapet.

En fordypning som denne boken byr på gir anledning til perspektiver på mikronivå i småsamfunn. Samtidig settes begivenhetene inn i en større sammenheng. Her ses den lokale historien i lys av temaer som kongemakt, europeisk politisk historie og økonomiske og politiske forhold Norge-England. Det er liten tvil om at en bok som dette kan danne mønster
for andre småsamfunn som ønsker å skrive sin lokalhistorie.

Å presentere et så omfattende bildemateriale fra et lite øysamfunn må også trekkes frem
som like imponerende som tekstdelen. Nye bilder er vakre og illustrerende, de eldre bildene
trolig resultat av tiårs innsamling.

Rikard Berges pris deles først og fremst ut til skriftlige arbeider. I tildelingen må likevel
Torstein Kiil fremheves. Foruten å være redaktør/hovedskribent til boka har han virket som
landskapsarkitekt, kulturformidler, fotograf, sauebonde, fisker, styremedlem Jomfruland
nasjonalpark, leder av Utvalgte Kulturlandskap Jomfruland – Stråholmen mm. Torstein Kiil
har lagt ned en livslang og omfattende innsats i Kragerøskjærgården for å bevare de store
natur- og kulturverdiene som også kommer storsamfunnet til glede og nytte. I forslaget som
komiteen har mottatt heter det at “Han engasjerer folk i alle aldre – det være seg i
nedtegning og formidling av lokalhistorie med de godt voksne til opplæring i landskapspleie
og skjøtsel med de yngre. Torstein har bekledd de fleste roller i Velet og alltid vært aktiv
medvirkende i det aller meste i alle disse årene.
«

For 2021 ble prisen tildelt Helge Songe og Tom Nilsen. Leder i komiteen for Rikard Berges
pris, Anne Haugen Wagn, ga denne begrunnelsen:

Helge Songe (1949) er født og oppvokst i Froland i Aust-Agder. I 10 år var han kultursekretær i Tinn,
i 20 år var han journalist i Varden. Songe er også musiker og revyartist.

Songe har hatt ansvar for fotoutstillinger, og har produsert 13 lokalhistoriske bøker.

En av bøkene er om Krossobanen, i samarbeid med Tom Nilsen i 2001, en ny omarbeidet utgave kom i 2019. Boka Arnestedet ble utgitt i anledning Hydros 100-årsjubileum. Bok om Gaustatoppen kom i 2020. Boka Lystreiser i Vestfjorddalen på 1800-tallet i samarbeid med Torbjørn Myhre utkom i 2010.
I 2011 kom På sokkel i Tinn, om utendørskunsten i Tinn kommune. Hefte om Gaustabanen ble
publisert i 2012, og i 2015 kom boka Pionerbyen Notodden. I 2016 skrev Songe et hefte om
Vassmoen, om forsøksstasjonen på Evenstad i Froland, der kunstgjødsel ble produsert for første gang.

Songe skrev 100-årsjubileumsbok for Tinns kommunale e-verk i 2017. Den siste boka, foreløpig, er
boka om Bratsbergbanen, skrevet til 100-årsjubileet for denne banen i 2020.

I 2021 arbeider Songe med ei bok om tungtvanns-sabotørene, den er planlagt lansert i 2022.

Tom Nilsen (1950) er født og oppvokst på Rjukan og har vært lektor ved Rjukan videregående skole.
Han har hovedfag i historie. Nilsen har vært leder av Rjukan Historielag og i redaksjonen for
Rjukanjournalen. Hovedoppgaven til Tom Nilsen var om utvandringa fra Tinn til Canada, og den ble
bok i 1995, med tittelen Canada-feber. I 2001 og i 2019 samarbeidet han med Helge Songe om boka
Krossobanen. Seinere kom boka Mellom barken og veden, om industrifunksjonærene på Rjukan
gjennom 90 år. Tom Nilsen skrev også jubileumsboka om de videregående skolene på Rjukan gjennom
90 år. Sammen med Ragnar Dybdal skrev han boka Tinn Sparebank, 150 år i lokalsamfunnets tjeneste
i 2009.

Porselensarbeidernes fagforening 1912-2012 ble skrevet sammen med Harald Berntsen i 2012. I 2019
kom bok om arbeiderbevegelsen i de tekniske og industrielle kulturminnene. Tom Nilsen har også
levert en rekke artikler til ulike tidsskrifter, som til årsskriftet til Telemark Historielag, til Heimen og
til Rjukanjournalen. Nilsen har vært konsulent for flere av utstillingene ved Norsk
industriarbeidermuseum. I 2021 arbeider han med Rjukan Idrettslags historie.

Helge Songe og Tom Nilsen har både sammen og hver for seg bidratt til å fremme det lokalhistoriske
arbeidet i Telemark. De kan begge vise til en både omfangsrik og brei produksjon av bøker og artikler.

Helge Songe og Tom Nilsen er kulturarbeidere som har vært viktige for å fremme stedsidentitet i Tinn.
De to har dessuten vært aktive formidlere av lokalhistorien på flere nivåer.

De framstår derfor som verdige vinnere av Rikard Berges pris og er gode forbilder for kultur- og
opplysningsarbeid.

Rikard Berges pris er på kr 5000 som deles ut av Telemark historielag for å fremme godt lokalhistorisk
arbeid i Telemark. Den har navn etter den kjente folkeminnegranskeren Rikard Berge fra Rauland.
Telemark historielag har delt ut prisen siden 1990.

12.10.2021 11:47 Helge Mæland til minne

Telemark Historielag har mistet en viktig og trofast medarbeider ved Helge Mælands bortgang.  Helt til det siste var han en aktør av stor betydning for arbeidet vårt. Nå i høst la seminarkomiteen i laget siste hånd på forberedelsene til høstens seminar på Rjukan, med tema Da freden kom til Telemark. Helge var med på befaring til Rjukan, for å vurdere lokaliteter og andre praktiske forhold, slik at seminaret skulle få de optimale gode rammene.

Helge Mæland var medlem i styret for Telemark Historielag i flere år, og han var en produktiv bidragsyter til årsskriftet Telemark Historie. Det siste bidraget var til Telemark Historie nummer 40, som utkom i 2019, og der tema var Lærerutdanning i Telemark i to hundre år. Tema for Helge Mælands artikkel var Lærerutdanning i Grenland fra 1853 til 1881. Her belyser han betydningen denne lærerutdanninga fikk for å avhjelpe lærermangelen i Bratsberg, og den viktige rollen den spilte for overgangen fra omgangsskole til fastskole. Skolehistorie ble ett av Helge Mælands spesialområder.  I 2013 kom boka om Porsgrunn videregående skole, der Helge Mæland sammen med Inger Andersen Kise leverte et grundig skolehistorisk arbeid. Fagforeningshistorie var et annet av Helge Mælands fagområder. Han skrev Samorganisasjonens historie i Porsgrunn og omegn i 1999. I 2010 engasjerte han seg i organisasjonsretten på landsbygda. Det arbeidet førte fram til et innsamlings- og formidlingsprosjekt som omhandler landets første store skogsarbeiderstreik som fant sted i Slemdal høsten 1910, og som banet veien for organisasjonsretten på landsbygda. Teksten ble ført i pennen av Helge Mæland, og ble formidlet til et bredt publikum. Siljan historielag laget også en utstilling om samme tema sommeren 2010 og arrangerte et regionalt stevne samme år. For denne aktiviteten, som kombinerer lokalhistorisk gransking, skriving og kreativ formidling, ble Siljan historielag tildelt Rikard Berges pris for 2011.  Helge Mæland bidro med sin lokalhistoriske bakgrunn og fagforeningskunnskap da Tor Arne Ursin og Grenland Friteater satte opp teaterstykket Meierislaget i 2018.

Det er ellers en rekke temaer Helge Mæland har skrevet om i årsskriftene til Telemark Historielag. I 2016 skriver han om kalksteinproduksjonen i Grenland, og i 2018 om Jernbanens betydning for Oklungen, Bjørkedal og Kjose.

Helge Mæland har satt spor etter seg i formidlingen av og arbeidet for Telemarks historie. Han framstår som et forbilde på det å være en del av den lokalhistoriske bevegelsen: Vennlig, lyttende, pålitelig og grundig. Telemark Historielag takker for innsatsen og lyser fred over Helge Mælands minne.

På vegne av styret i Telemark Historielag, ved leder Anne Haugen Wagn