Nyheter

15.12.2018 17:14 Årsskrift nr. 39 i salg nå!

Nr. 39 - 2018
Nr. 39 – 2018

Den 39. utgava av Telemark historie er ute nå!

Les meir om og kjøp årsskriftet her!

24.08.2018 12:52 Seminar om Gunnar Knudsen, 26. – 27. september 2018

Universitetet i Sørøst-Norge holder seminaret «Ut av glemselen: Gunnar Knudsen – en politiker som la grunnlaget for det moderne Norge», i Ibsenhuset i Skien, 26. – 27. september 2018.

Les mer om seminaret her.

13.06.2018 08:54 Vi vil beholde historiefagstudiet i Bø

Fakultet Handelshøyskolen, som er en del av det nyoppretta Universitetet i Sørøst-Norge har foreslått at historieundervisninga i Bø nedlegges.

Telemark distrikthøgskole blei lagt til Bø av et flertall på Stortinget den 29. mai 1970. 78 stemte for Bø og 57 for Skien. Resultatet kom etter en hard politisk strid der mellom anna 12 av 18 telemarkskommuner gikk inn for Bø. De nye distriktshøgskolene skulle tjene distrikta: «Hovudoppgåva for dei humanistiske faga var å ta vare på lokale kulturtradisjonar og utvikle lokal eigenart og lokal ekspertise». (St.prp 121 (1969-70).

Historiestudiene i Bø har gjennom 47 år levd opp til denne oppgava. Det har veileda studenter som har interessert seg for lokalhistorie både på hovedfagsnivå og prosjektarbeid på lågere nivå. I tillegg har historikermiljøet vært en bærende kraft i Telemark historielag fra 1979. I 37 år har faghistorikerne i Bø bidratt til og sikra at tusenvis av sider om historia til Telemark i årsskriftet Telemark historie har fått et høgt faglig nivå og utforming. Gjennom alle disse åra har historielaget arrangert årvisse seminar rundt om i fylket, og historikere fra Bø har tilrettelagt og deltatt med sin faglige kompetanse. I tillegg har de gjesta lokallag med foredrag  om lokalhistoriske  emne. Dette vil forsvinne med nedlegginga av historikermiljøet i Bø. Det var historikere fra Bø som stod i spissen for å få realisert trebindsverket Telemarks historie i 2014.  De har også bidratt med egne bokutgivelser til å belyse Telemark historisk.

Studenter som har gjennomført historiestudiet i Bø uttaler at studiet har dyktige, kompetente forelesere og et godt faglig innhold. Studiet i Bø er helt spesielt med tanke på hvor god kontakt man får med foreleserne. Helt motsatt av hva de har opplevd ved å studere ved et større universitet. (Sitat fra studentuttalelse.)

Dette er hva ledelsen ved handelshøyskolefakultetet på Hønefoss vil ta fra oss.  Kanskje er det også kostnadslogikk for å spare penger på å rasjonalisere bort campuser på det nyoppretta Universitetet i Sørøst-Norge.

Bli med Telemark historielag i protesten mot nedlegginga av historiemiljøet i Bø.

Anne Haugen Wagn: Styremedlem i Telemark historielag og leder av Komitéen for Rikard Berges pris.

Følgende ledere/leiarar for lokale historie/sogelag og museer har til nå støtta protesten:

Haavard Gjestland, leder Porsgrund Historielag og for Stiftelsen Porsgrunns Museene
Jorid Vale, museumstyrar ved Stiftelsen Evju Bygdetun
Rita Eckbo, styreleiar Bø museum
Eivind Lønheim, leder Sauherad historielag
Svein Bakkalia, leiar Hjartdal historielag
Per Forsberg, leder Skien historielag
Liv Marie Skilbred Pettersen, leder Skotfoss Historielag
Peder Lindhjem, leiar Seljord sogelag
Lars Vaagland, leder Siljan historielag.
Ragnvald Christenson, leiar Sullamrei Historielag – øvre Vinje
Tone Austjord, leiar Fyresdal Sogelag
Gunnar Sanden, leiar Holla historielag
Arne Lauvhjell, ledar Drangedal historielag
Birger Kjelingtveit, leiar Rauland sogelag
Kjell Ove Heistad, leder Sannidal historielag
Ole Arvid Vassbotten, leder Notodden historielag
Tone Bente Bergene Holm, leder Brevik historielag
Johannes Skarprud, leiar Kviteseid sogelag
Kåre Preben Hegland, leder Kragerø og Skåtøy historielag
Olav Nordstoga, leiar Vinje historielag