Nyheter

12.10.2021 11:47 Helge Mæland til minne

Telemark Historielag har mistet en viktig og trofast medarbeider ved Helge Mælands bortgang.  Helt til det siste var han en aktør av stor betydning for arbeidet vårt. Nå i høst la seminarkomiteen i laget siste hånd på forberedelsene til høstens seminar på Rjukan, med tema Da freden kom til Telemark. Helge var med på befaring til Rjukan, for å vurdere lokaliteter og andre praktiske forhold, slik at seminaret skulle få de optimale gode rammene.

Helge Mæland var medlem i styret for Telemark Historielag i flere år, og han var en produktiv bidragsyter til årsskriftet Telemark Historie. Det siste bidraget var til Telemark Historie nummer 40, som utkom i 2019, og der tema var Lærerutdanning i Telemark i to hundre år. Tema for Helge Mælands artikkel var Lærerutdanning i Grenland fra 1853 til 1881. Her belyser han betydningen denne lærerutdanninga fikk for å avhjelpe lærermangelen i Bratsberg, og den viktige rollen den spilte for overgangen fra omgangsskole til fastskole. Skolehistorie ble ett av Helge Mælands spesialområder.  I 2013 kom boka om Porsgrunn videregående skole, der Helge Mæland sammen med Inger Andersen Kise leverte et grundig skolehistorisk arbeid. Fagforeningshistorie var et annet av Helge Mælands fagområder. Han skrev Samorganisasjonens historie i Porsgrunn og omegn i 1999. I 2010 engasjerte han seg i organisasjonsretten på landsbygda. Det arbeidet førte fram til et innsamlings- og formidlingsprosjekt som omhandler landets første store skogsarbeiderstreik som fant sted i Slemdal høsten 1910, og som banet veien for organisasjonsretten på landsbygda. Teksten ble ført i pennen av Helge Mæland, og ble formidlet til et bredt publikum. Siljan historielag laget også en utstilling om samme tema sommeren 2010 og arrangerte et regionalt stevne samme år. For denne aktiviteten, som kombinerer lokalhistorisk gransking, skriving og kreativ formidling, ble Siljan historielag tildelt Rikard Berges pris for 2011.  Helge Mæland bidro med sin lokalhistoriske bakgrunn og fagforeningskunnskap da Tor Arne Ursin og Grenland Friteater satte opp teaterstykket Meierislaget i 2018.

Det er ellers en rekke temaer Helge Mæland har skrevet om i årsskriftene til Telemark Historielag. I 2016 skriver han om kalksteinproduksjonen i Grenland, og i 2018 om Jernbanens betydning for Oklungen, Bjørkedal og Kjose.

Helge Mæland har satt spor etter seg i formidlingen av og arbeidet for Telemarks historie. Han framstår som et forbilde på det å være en del av den lokalhistoriske bevegelsen: Vennlig, lyttende, pålitelig og grundig. Telemark Historielag takker for innsatsen og lyser fred over Helge Mælands minne.

På vegne av styret i Telemark Historielag, ved leder Anne Haugen Wagn

10.10.2021 23:50 PROGRAM FOR ÅRETS SEMINAR – DA FREDEN KOM TIL TELEMARK

Telemark historielag i samarbeid med Norsk Industriarbeidermuseum og Rjukan historielag inviterer til seminar.Vi ønsker velkommen til et spennende og innholdsrikt fagseminar!


Telemark Historielag i samarbeid med Norsk Industriarbeidermuseum og Rjukan historielag inviterer endelig til seminaret Da freden kom til Telemark 22-23. oktober på Rjukan. Det er blitt 76 år siden Tyskland kapitulerte og andre verdenskrig var over. Situasjonen var spent før frigjøringen. Ville de tyske styrkene overgi seg uten kamp? Fredsdagene var kaotiske; det var tid for flagg og feiring, men også for oppgjør og hevn. Oppgjør med NS-medlemmer, med jenter som hadde forelsket seg i en tysk soldat og med dem som hadde tjent gode penger på handel med tyskerne. Hvordan opplevde så barna i Telemark freden? Med dette seminaret ønsker vi å løfte frem flere stemmer, stille nye spørsmål og dykke ned i ubrukte kilder,

Hvor og når
Seminaret vil foregå på Norsk Industriarbeidermuseum på Vemork på fredag ettermiddag 22. okt fra kl 1700 -1900 og lørdag 23. okt 0930-1500 på Rjukan Admini hotell.

Praktisk
Påmelding til Kjell Egil Larsen: kjegila@online.no​
Påmeldingsfrist og betalingsfrist: 15. oktober
Pris: ​Seminaravgift med middag fredag kveld 1000,-
​Uten middag 500,-


Kontonummer for betaling: 2610.68.68165 (husk å merke med navn)Covid-19: Påmelding med navn og telefonnummer nødvendig for smittesporing. Arrangementet vil følge de nasjonale og lokale restriksjoner/anbefalinger som gjelder.

Fra seminarprogrammet:
Anne Spånem skrev for noen år siden en artikkelserie i Varden om barna som var «født skyldig»; barn med norsk mor og tysk far og barn av NS-medlemmer og -sympatisører. På seminaret lar hun oss møte noen av dem som vokste opp i skyggen av krigen; Halvor Lognvik, Reidar og Marit Gabler. Anne er kommunikasjonssjef i Skien kommune og tidligere journalist i Varden. Hun er fra Rjukan.

Gunhild Lurås er historiker og arbeider ved Norsk Industriarbeidermuseum som utstillingsansvarlig. Hun har jobbet spesifikt med problemstillinger knyttet til andre verdenskrig og har også kuratert utstillingen «I seng med fienden?», som ble vist på NIA i 2018. Hun vil presentere ukjent arkivmateriale fra NIAs arkiver som belyser fredsdagene på Rjukan.

Ketil Gjølme Andersen er historiker og arbeider som førstekonservator på Norsk Teknisk Museum. Han har tidligere skrevet første bind i trebindsverket om Norsk Hydro som utkom i forbindelse med 100-årsjubileet i 2005. Han har nettopp bok om tvangsarbeid i Norge under andre verdenskrig. Hydro og freden er tema for hans innlegg.

Ellen Schrumpf er professor emeritus i historie ved USN og har barndomshistorie som et av sine spesialfelt. Gjennom skolestiler fra 1946 vil hun belyse hvordan barna i Telemark opplevde fredstiden etter okkupasjonen.

Baard Herman Borge er professor ved UiT i Harstad. Han har en rekke publikasjoner med tema fra norsk krigshistorie. Sammen med Lars-Erik Vaale er han forfatter av boka Grunnlovens største prøve: Rettsoppgjøret etter 1945, fra 2018. Rettsoppgjøret i Telemark er temaet hans på seminaret.

Roar Løken er utdannet historiker og er fra Rjukan. Milorg D16 i fredsdagene er tema for foredraget hans. I 2019 kom han med boka Milorgs D16 Militær motstand, sabotasje og antisabotasje i Øvre Telemark, Kongsberg og Numedal 1940-1945.

Ingvar Skobba er historiker og tidligere lektor ved Bø gymnas. Han har skrevet en rekke bøker og artikler, blant annet om andre verdenskrig i Telemark. Her vil han snakke om Porsgrund Porselensfabrikks handel med Tyskland under 2. verdenskrig.

Hvem vinner i år – og i fjor?
Rikard Berges pris for lokalhistorisk arbeid i Telemark vil bli utdelt på seminaret. Seminaret har vært utsatt to ganger pga covid-19 restriksjoner, derfor har vi også utsatt utdelingen for 2020. Vinnere blir annonsert ca kl 1230.


Hele programmet med flere praktiske opplysninger følger.

Presseansvarlig:​ Rita Engedalen
Pressekontakter:​ Ellen Rodvang, 95 93 46 58, for Telemark historielag
Gunhild Lurås, 908 42 750 , for NIA
​​​Beste hilsen fra oss iTelemark Historielag, Norsk Industriarbeidermuseum og Rjukan historielag

PROGRAM

Norsk Industriarbeidermuseum, Vemork, Rjukan
1630-1700
Kaffe og registrering

1700
Velkommen til seminar!1710-1740
Da freden kom til Rjukan. Noen dykk i arkivene til NIA
Gunhild Lurås, historiker, Norsk Industriarbeidermuseum1740-1815
Hydro og freden.
Økonomisk landssviker eller nasjonalt industrilokomotiv?
Kjetil Gjølme Andersen, historiker, Norsk Teknisk Museum1815-1900
En titt på NIAs utstillinger2000
Middag Rjukan Admini hotell
23. okt
Rjukan Admini hotell0930-1000
Kaffe og registrering
1000-1005
Velkommen og praktiske opplysninger1005-1045
Det er da lovlig å produsere porselen til Terboven og Quisling så lenge en ikke er medlem av NS.
Ingvar Skobba, historiker1045-1130
Rettsoppgjøret i Telemark
Baard Herman Borge, professor UiT1130-1150
Pause, kaffepåfyll
1150-1230
Milorg D 16. Fredsrus, lettelse, usikkerhet og noen mørke skygger
Roar Løken, historiker1230-1300
Rikard Berges pris for 2020
Utdeling v/ leder for komiteen Anne Haugen Wagn1300-1345
Lunsj1345-1415
Barns fortellinger om freden. Skolestiler fra 1946
Ellen Schrumpf, professor em. USN1415-1500
Oppvekstminner i etterkrigstiden
Halvor Lognvik, Reidar og Marit Gabler i samtale med Anne Spånem1500
Avslutning og årsmøte i Telemark historielag straks etter

10.10.2021 22:36 Program for årets seminar – Da freden kom til Telemark

Telemark historielag i samarbeid med Norsk Industriarbeidermuseum og Rjukan historielag inviterer til seminar.Vi ønsker velkommen til et spennende og innholdsrikt fagseminar!

Telemark Historielag i samarbeid med Norsk Industriarbeidermuseum og Rjukan historielag inviterer endelig til seminaret Da freden kom til Telemark 22-23. oktober på Rjukan. Det er blitt 76 år siden Tyskland kapitulerte og andre verdenskrig var over. Situasjonen var spent før frigjøringen. Ville de tyske styrkene overgi seg uten kamp? Fredsdagene var kaotiske; det var tid for flagg og feiring, men også for oppgjør og hevn. Oppgjør med NS-medlemmer, med jenter som hadde forelsket seg i en tysk soldat og med dem som hadde tjent gode penger på handel med tyskerne. Hvordan opplevde så barna i Telemark freden? Med dette seminaret ønsker vi å løfte frem flere stemmer, stille nye spørsmål og dykke ned i ubrukte kilder,

Hvor og når
Seminaret vil foregå på Norsk Industriarbeidermuseum på Vemork på fredag ettermiddag 22. okt fra kl 1700 -1900 og lørdag 23. okt 0930-1500 på Rjukan Admini hotell.

Praktisk
Påmelding til Kjell Egil Larsen: kjegila@online.no​
Påmeldingsfrist og betalingsfrist: 15. oktober
Pris: ​Seminaravgift med middag fredag kveld 1000,-
​Uten middag 500,-

Kontonummer for betaling: 2610.68.68165 (husk å merke med navn)Covid-19: Påmelding med navn og telefonnummer nødvendig for smittesporing. Arrangementet vil følge de nasjonale og lokale restriksjoner/anbefalinger som gjelder.

Fra seminarprogrammet:
Anne Spånem skrev for noen år siden en artikkelserie i Varden om barna som var «født skyldig»; barn med norsk mor og tysk far og barn av NS-medlemmer og -sympatisører. På seminaret lar hun oss møte noen av dem som vokste opp i skyggen av krigen; Halvor Lognvik, Reidar og Marit Gabler. Anne er kommunikasjonssjef i Skien kommune og tidligere journalist i Varden. Hun er fra Rjukan.

Gunhild Lurås er historiker og arbeider ved Norsk Industriarbeidermuseum som utstillingsansvarlig. Hun har jobbet spesifikt med problemstillinger knyttet til andre verdenskrig og har også kuratert utstillingen «I seng med fienden?», som ble vist på NIA i 2018. Hun vil presentere ukjent arkivmateriale fra NIAs arkiver som belyser fredsdagene på Rjukan.

Ketil Gjølme Andersen er historiker og arbeider som førstekonservator på Norsk Teknisk Museum. Han har tidligere skrevet første bind i trebindsverket om Norsk Hydro som utkom i forbindelse med 100-årsjubileet i 2005. Han har nettopp bok om tvangsarbeid i Norge under andre verdenskrig. Hydro og freden er tema for hans innlegg.

Ellen Schrumpf er professor emeritus i historie ved USN og har barndomshistorie som et av sine spesialfelt. Gjennom skolestiler fra 1946 vil hun belyse hvordan barna i Telemark opplevde fredstiden etter okkupasjonen.

Baard Herman Borge er professor ved UiT i Harstad. Han har en rekke publikasjoner med tema fra norsk krigshistorie. Sammen med Lars-Erik Vaale er han forfatter av boka Grunnlovens største prøve: Rettsoppgjøret etter 1945, fra 2018. Rettsoppgjøret i Telemark er temaet hans på seminaret.

Roar Løken er utdannet historiker og er fra Rjukan. Milorg D16 i fredsdagene er tema for foredraget hans. I 2019 kom han med boka Milorgs D16 Militær motstand, sabotasje og antisabotasje i Øvre Telemark, Kongsberg og Numedal 1940-1945.

Ingvar Skobba er historiker og tidligere lektor ved Bø gymnas. Han har skrevet en rekke bøker og artikler, blant annet om andre verdenskrig i Telemark. Her vil han snakke om Porsgrund Porselensfabrikks handel med Tyskland under 2. verdenskrig.

Hvem vinner i år – og i fjor?
Rikard Berges pris for lokalhistorisk arbeid i Telemark vil bli utdelt på seminaret. Seminaret har vært utsatt to ganger pga covid-19 restriksjoner, derfor har vi også utsatt utdelingen for 2020. Vinnere blir annonsert ca kl 1230.

Hele programmet med flere praktiske opplysninger følger.

Presseansvarlig:​ Rita Engedalen
Pressekontakter:​ Ellen Rodvang, 95 93 46 58, for Telemark historielag
Gunhild Lurås, 908 42 750 , for NIA
​​​Beste hilsen fra oss iTelemark Historielag, Norsk Industriarbeidermuseum og Rjukan historielag

PROGRAM

Norsk Industriarbeidermuseum, Vemork, Rjukan
1630-1700
Kaffe og registrering

1700
Velkommen til seminar!1710-1740
Da freden kom til Rjukan. Noen dykk i arkivene til NIA
Gunhild Lurås, historiker, Norsk Industriarbeidermuseum1740-1815
Hydro og freden.
Økonomisk landssviker eller nasjonalt industrilokomotiv?
Kjetil Gjølme Andersen, historiker, Norsk Teknisk Museum1815-1900
En titt på NIAs utstillinger2000
Middag Rjukan Admini hotell
23. okt
Rjukan Admini hotell0930-1000
Kaffe og registrering
1000-1005
Velkommen og praktiske opplysninger1005-1045
Det er da lovlig å produsere porselen til Terboven og Quisling så lenge en ikke er medlem av NS.
Ingvar Skobba, historiker1045-1130
Rettsoppgjøret i Telemark
Baard Herman Borge, professor UiT1130-1150
Pause, kaffepåfyll
1150-1230
Milorg D 16. Fredsrus, lettelse, usikkerhet og noen mørke skygger
Roar Løken, historiker1230-1300
Rikard Berges pris for 2020
Utdeling v/ leder for komiteen Anne Haugen Wagn1300-1345
Lunsj1345-1415
Barns fortellinger om freden. Skolestiler fra 1946
Ellen Schrumpf, professor em. USN1415-1500
Oppvekstminner i etterkrigstiden
Halvor Lognvik, Reidar og Marit Gabler i samtale med Anne Spånem1500
Avslutning og årsmøte i Telemark historielag straks etter