Nyheter

10.10.2021 22:36 Program for årets seminar – Da freden kom til Telemark

Telemark historielag i samarbeid med Norsk Industriarbeidermuseum og Rjukan historielag inviterer til seminar.Vi ønsker velkommen til et spennende og innholdsrikt fagseminar!

Telemark Historielag i samarbeid med Norsk Industriarbeidermuseum og Rjukan historielag inviterer endelig til seminaret Da freden kom til Telemark 22-23. oktober på Rjukan. Det er blitt 76 år siden Tyskland kapitulerte og andre verdenskrig var over. Situasjonen var spent før frigjøringen. Ville de tyske styrkene overgi seg uten kamp? Fredsdagene var kaotiske; det var tid for flagg og feiring, men også for oppgjør og hevn. Oppgjør med NS-medlemmer, med jenter som hadde forelsket seg i en tysk soldat og med dem som hadde tjent gode penger på handel med tyskerne. Hvordan opplevde så barna i Telemark freden? Med dette seminaret ønsker vi å løfte frem flere stemmer, stille nye spørsmål og dykke ned i ubrukte kilder,

Hvor og når
Seminaret vil foregå på Norsk Industriarbeidermuseum på Vemork på fredag ettermiddag 22. okt fra kl 1700 -1900 og lørdag 23. okt 0930-1500 på Rjukan Admini hotell.

Praktisk
Påmelding til Kjell Egil Larsen: kjegila@online.no​
Påmeldingsfrist og betalingsfrist: 15. oktober
Pris: ​Seminaravgift med middag fredag kveld 1000,-
​Uten middag 500,-

Kontonummer for betaling: 2610.68.68165 (husk å merke med navn)Covid-19: Påmelding med navn og telefonnummer nødvendig for smittesporing. Arrangementet vil følge de nasjonale og lokale restriksjoner/anbefalinger som gjelder.

Fra seminarprogrammet:
Anne Spånem skrev for noen år siden en artikkelserie i Varden om barna som var «født skyldig»; barn med norsk mor og tysk far og barn av NS-medlemmer og -sympatisører. På seminaret lar hun oss møte noen av dem som vokste opp i skyggen av krigen; Halvor Lognvik, Reidar og Marit Gabler. Anne er kommunikasjonssjef i Skien kommune og tidligere journalist i Varden. Hun er fra Rjukan.

Gunhild Lurås er historiker og arbeider ved Norsk Industriarbeidermuseum som utstillingsansvarlig. Hun har jobbet spesifikt med problemstillinger knyttet til andre verdenskrig og har også kuratert utstillingen «I seng med fienden?», som ble vist på NIA i 2018. Hun vil presentere ukjent arkivmateriale fra NIAs arkiver som belyser fredsdagene på Rjukan.

Ketil Gjølme Andersen er historiker og arbeider som førstekonservator på Norsk Teknisk Museum. Han har tidligere skrevet første bind i trebindsverket om Norsk Hydro som utkom i forbindelse med 100-årsjubileet i 2005. Han har nettopp bok om tvangsarbeid i Norge under andre verdenskrig. Hydro og freden er tema for hans innlegg.

Ellen Schrumpf er professor emeritus i historie ved USN og har barndomshistorie som et av sine spesialfelt. Gjennom skolestiler fra 1946 vil hun belyse hvordan barna i Telemark opplevde fredstiden etter okkupasjonen.

Baard Herman Borge er professor ved UiT i Harstad. Han har en rekke publikasjoner med tema fra norsk krigshistorie. Sammen med Lars-Erik Vaale er han forfatter av boka Grunnlovens største prøve: Rettsoppgjøret etter 1945, fra 2018. Rettsoppgjøret i Telemark er temaet hans på seminaret.

Roar Løken er utdannet historiker og er fra Rjukan. Milorg D16 i fredsdagene er tema for foredraget hans. I 2019 kom han med boka Milorgs D16 Militær motstand, sabotasje og antisabotasje i Øvre Telemark, Kongsberg og Numedal 1940-1945.

Ingvar Skobba er historiker og tidligere lektor ved Bø gymnas. Han har skrevet en rekke bøker og artikler, blant annet om andre verdenskrig i Telemark. Her vil han snakke om Porsgrund Porselensfabrikks handel med Tyskland under 2. verdenskrig.

Hvem vinner i år – og i fjor?
Rikard Berges pris for lokalhistorisk arbeid i Telemark vil bli utdelt på seminaret. Seminaret har vært utsatt to ganger pga covid-19 restriksjoner, derfor har vi også utsatt utdelingen for 2020. Vinnere blir annonsert ca kl 1230.

Hele programmet med flere praktiske opplysninger følger.

Presseansvarlig:​ Rita Engedalen
Pressekontakter:​ Ellen Rodvang, 95 93 46 58, for Telemark historielag
Gunhild Lurås, 908 42 750 , for NIA
​​​Beste hilsen fra oss iTelemark Historielag, Norsk Industriarbeidermuseum og Rjukan historielag

PROGRAM

Norsk Industriarbeidermuseum, Vemork, Rjukan
1630-1700
Kaffe og registrering

1700
Velkommen til seminar!1710-1740
Da freden kom til Rjukan. Noen dykk i arkivene til NIA
Gunhild Lurås, historiker, Norsk Industriarbeidermuseum1740-1815
Hydro og freden.
Økonomisk landssviker eller nasjonalt industrilokomotiv?
Kjetil Gjølme Andersen, historiker, Norsk Teknisk Museum1815-1900
En titt på NIAs utstillinger2000
Middag Rjukan Admini hotell
23. okt
Rjukan Admini hotell0930-1000
Kaffe og registrering
1000-1005
Velkommen og praktiske opplysninger1005-1045
Det er da lovlig å produsere porselen til Terboven og Quisling så lenge en ikke er medlem av NS.
Ingvar Skobba, historiker1045-1130
Rettsoppgjøret i Telemark
Baard Herman Borge, professor UiT1130-1150
Pause, kaffepåfyll
1150-1230
Milorg D 16. Fredsrus, lettelse, usikkerhet og noen mørke skygger
Roar Løken, historiker1230-1300
Rikard Berges pris for 2020
Utdeling v/ leder for komiteen Anne Haugen Wagn1300-1345
Lunsj1345-1415
Barns fortellinger om freden. Skolestiler fra 1946
Ellen Schrumpf, professor em. USN1415-1500
Oppvekstminner i etterkrigstiden
Halvor Lognvik, Reidar og Marit Gabler i samtale med Anne Spånem1500
Avslutning og årsmøte i Telemark historielag straks etter

30.08.2020 22:39 Årsmøte Telemark Historielag

Styret inviterer til utsatt årsmøte for 2020 på Universitetet i Bø
onsdag 16. september klokka 19.00.

Dagsorden
– Godkjenning av innkalling og valg av møteleder.
– Årsmelding.
– Regnskap og budsjett.
– Valg.

Anne Haugen Wagn, leder i THL.

Årsmelding for Telemark historielag 2019 fram til
september 2020.
Årsmøte ble avholdt 28.02-2019 på Morgedal hotell. Følgende styre ble valgt:
Leder: Jens Johan Hyvik til 1.nov 2019. Fra den dato og fram til neste årsmøte ble Anne Haugen Wagn
valgt til leder.
I styret ellers ble disse valgt: Hans Martin Rugstad, kasserer fram til 2021.
Kirsten Tangen, styremedlem, valgt til 2021.
Kjell Egil Larsen styremedlem. På valg 2020
Nils Ivar Agøy styremedlem. På valg 2020
Ellen Schrumpf styremedlem. På valg 2020
Ellen Rodvang styremedlem. På valg 2020
Magnus Møller styremedlem. På valg 2020
Gunnar Brekke Amundsen. Vara, på valg 2020
Per O.M. Isaksen, revisor.
På styremøte 23.11 ble Ellen S. valgt som nestleder.
Valgnemnda besto av Øyvind T. Gulliksen, Sigrun Lie Brattekås og Helge Mæland. Til ny valgkomite ble
valgt Jorunn Fure, for tre år. Ketil Djuve og Olav Rovde ble valgt inn i valgkomiteen for ett år. Fure ble
valgt til leder for valgkomiteen.
Årsmøte ble holdt i forbindelse med TLHs årlige seminar, som i 2019 ble lagt til Morgedal hotell
28.02 til 01.03. Seminaret hadde tittelen «Lærar og demokrati» og ble arrangert i samarbeid med USN,
lærarutdanninga på Notodden. Det ble ledet av Ellen Rodvang.
Temaet for seminaret var Lærerutdanninga i Norge som feiret 200 år i 2019.
Den første norske lærerskolen ble oppretta i Kviteseid i 1819: Kviteseid seminar,
også kalt Kosa-skolen. Telemark historielag og USN, lærerutdanninga på Notodden inviterte til
dagsseminar på Morgedal hotell fredag 1.mars 2019.
Seminargruppa besto av Ellen Rodvang, Helge Mæland, Magnus Møller
og Kjell Egil Larsen.
Det har vært avholdt tre styremøter, ett pakkemøte/styremøte samt møte for utsendelse av
årsmøtepapirer og seminarprogram.
Komiteen for Rikard Berges pris har bestått av Anne Haugen Wagn, som representant for Telemark
historielag. Sigrid Bø for USN og Tor Kjetil Gardåsen for Telemark museum.
Rikard Berges pris for lokalhistorie i Telemark
Årets pris, for 2018, ble tildelt Ingulv Burvald for boka «Trachenbergk Bergwerck, Kongens seigerhytte og
Traag Mines Ltd. i Bamble, og Mynten i Skien. Telemark 1542 – 1908.»
Årboka for 2019
Redaktører for årboka var Ellen Schrumpf og Nils Ivar Agøy. Hovedtema for årboka var, som for
seminaret, Lærar og demokrati.
Hjemmesida til Telemark Historielag har vært gjennom en fornying, og der styremedlem Magnus Møller nå
fungerer som redaktør.
Avlysning av seminar
I mars 2020, da koronaen rammet landet, måtte styret avlyse det planlagte seminaret på Rjukan. Det var
bestemt å være helga 24. -26.april. Tema var «Da freden kom til Telemark.» Årsmøte ble av den grunnheller ikke avholdt. Seminarkomiteen med Ellen Rodvang, Helge Mæland og Kjell Egil Larsen måtte
avbestille lokaler og annulere avtaler.
Komiteen for Rikard Berges pris har bestemt at prisen for 2019 blir delt ut først på årsmøtet i 2021, og at
det ikke deles ut noen pris for «unntaksåret» 2020. Medlemmer av RB-komiteen sto på valg til årsmøtet
2020. På grunn av utsatt utdeling har vi funnet det hensiktsmessig at komiteen er i virksomhet fram til
utdelinga i 2021.
Det ble også gjennom epost bestemt at årsmøtet for TLH 2020 skulle utsettes til høsten.
Siden det ikke ble holdt seminar, var det en stund usikkert om det kunne bli noe årsskrift for THL i 2020.
Situasjonen ble reddet ved at Halvor Kleppen tilbød seg å la boka han har skrevet om Ballongferden over
Lifjell i 1870 bli årets årbok. Nils Ivar Agøy og Ellen Schrumpf har vært kontaktperson for TLH og lagt til
rette for dette samarbeidet med Halvor Kleppen slik at vi også i 2020 kan tilby ei årbok.
Anne Haugen Wagn
leder

19.05.2020 22:22 Oppdatering

Seminaret «Da freden kom til Telemark» ble dessverre avlyst i år, men vi håper å gjennomføre seminaret våren 2021. TLH fikk heller ikke delt ut Rikard-Berge-prisen på seminaret. Prisen for lokalhistorie i 2019 blir i stedet delt ut på seminaret i 2021. Årsmøtet kunne vi heller ikke avholde i april. Vi gjennomfører årsmøte for TLH i Bø den 16.september. Detaljer om dette vil det bli informert om seinere. Medlemmene vil i 2020 motta årsskrift.