Innstilling til Rikard Berges pris 2020 og 2021

Foto: Fra venstre; Anne Haugen Wagn, leder i komiteen, Torstein Kiil, Tom Nilsen, Helge Songe,
Sigrid Bø, medlem av komiteen, Tor Kjetil Gardåsen, medlem av komiteen. Foto: Ellen Schrumpf.

Rikard Berges pris for 2020 og 2021

På Telemark historielags seminar på Rjukan 23. oktober ble prisen for lokalhistorisk arbeid utdelt. Den ble for 2020 tildelt Torstein Kiil og Stråholmen vel for boka Stråholmen. Skapt av naturen – formet av mennesker. Prisen for 2021 gikk til de to lokalhistorikerne Helge Songe og Tom Nilsen fra Rjukan.

Medlem av komiteen for Rikard Berges pris, Tor Kjetil Gardaasen presenterte denne begrunnelsen for tildelinga: Boka Stråholmen. Skapt av naturen – formet av mennesker kom i 2019 og er på nesten 500 sider – i seg selv et imponerende omfang for en øy på ikke mer enn 1,5×1 km. Boka trekker frem øyas unike historie. Blant temaene er geologien, bosetningshistorien fra 1634 til 2018, bebyggelse, kystjordbruk, moloen, kulturminner, fiske og krigen. Loshistorien, som skapte grunnlaget for den faste bosetningen her ute, samt de kjente forlisene, slik som den finske barken “Vallona”s forlis i 1907 er også grundig behandlet. Livet til beboerne i ulike avskygninger er omtalt i en omfattende person-, gårds- og slektshistorie. Få ville trodd at et lite øysamfunn som dette har hatt egen revy. Det var i 1943. Revyen hadde såpass mange spark til tyskerne at den neppe ville vært våget fremført andre steder enn her langt ute i havgapet.

En fordypning som denne boken byr på gir anledning til perspektiver på mikronivå i småsamfunn. Samtidig settes begivenhetene inn i en større sammenheng. Her ses den lokale historien i lys av temaer som kongemakt, europeisk politisk historie og økonomiske og politiske forhold Norge-England. Det er liten tvil om at en bok som dette kan danne mønster
for andre småsamfunn som ønsker å skrive sin lokalhistorie.

Å presentere et så omfattende bildemateriale fra et lite øysamfunn må også trekkes frem
som like imponerende som tekstdelen. Nye bilder er vakre og illustrerende, de eldre bildene
trolig resultat av tiårs innsamling.

Rikard Berges pris deles først og fremst ut til skriftlige arbeider. I tildelingen må likevel
Torstein Kiil fremheves. Foruten å være redaktør/hovedskribent til boka har han virket som
landskapsarkitekt, kulturformidler, fotograf, sauebonde, fisker, styremedlem Jomfruland
nasjonalpark, leder av Utvalgte Kulturlandskap Jomfruland – Stråholmen mm. Torstein Kiil
har lagt ned en livslang og omfattende innsats i Kragerøskjærgården for å bevare de store
natur- og kulturverdiene som også kommer storsamfunnet til glede og nytte. I forslaget som
komiteen har mottatt heter det at “Han engasjerer folk i alle aldre – det være seg i
nedtegning og formidling av lokalhistorie med de godt voksne til opplæring i landskapspleie
og skjøtsel med de yngre. Torstein har bekledd de fleste roller i Velet og alltid vært aktiv
medvirkende i det aller meste i alle disse årene.
«

For 2021 ble prisen tildelt Helge Songe og Tom Nilsen. Leder i komiteen for Rikard Berges
pris, Anne Haugen Wagn, ga denne begrunnelsen:

Helge Songe (1949) er født og oppvokst i Froland i Aust-Agder. I 10 år var han kultursekretær i Tinn,
i 20 år var han journalist i Varden. Songe er også musiker og revyartist.

Songe har hatt ansvar for fotoutstillinger, og har produsert 13 lokalhistoriske bøker.

En av bøkene er om Krossobanen, i samarbeid med Tom Nilsen i 2001, en ny omarbeidet utgave kom i 2019. Boka Arnestedet ble utgitt i anledning Hydros 100-årsjubileum. Bok om Gaustatoppen kom i 2020. Boka Lystreiser i Vestfjorddalen på 1800-tallet i samarbeid med Torbjørn Myhre utkom i 2010.
I 2011 kom På sokkel i Tinn, om utendørskunsten i Tinn kommune. Hefte om Gaustabanen ble
publisert i 2012, og i 2015 kom boka Pionerbyen Notodden. I 2016 skrev Songe et hefte om
Vassmoen, om forsøksstasjonen på Evenstad i Froland, der kunstgjødsel ble produsert for første gang.

Songe skrev 100-årsjubileumsbok for Tinns kommunale e-verk i 2017. Den siste boka, foreløpig, er
boka om Bratsbergbanen, skrevet til 100-årsjubileet for denne banen i 2020.

I 2021 arbeider Songe med ei bok om tungtvanns-sabotørene, den er planlagt lansert i 2022.

Tom Nilsen (1950) er født og oppvokst på Rjukan og har vært lektor ved Rjukan videregående skole.
Han har hovedfag i historie. Nilsen har vært leder av Rjukan Historielag og i redaksjonen for
Rjukanjournalen. Hovedoppgaven til Tom Nilsen var om utvandringa fra Tinn til Canada, og den ble
bok i 1995, med tittelen Canada-feber. I 2001 og i 2019 samarbeidet han med Helge Songe om boka
Krossobanen. Seinere kom boka Mellom barken og veden, om industrifunksjonærene på Rjukan
gjennom 90 år. Tom Nilsen skrev også jubileumsboka om de videregående skolene på Rjukan gjennom
90 år. Sammen med Ragnar Dybdal skrev han boka Tinn Sparebank, 150 år i lokalsamfunnets tjeneste
i 2009.

Porselensarbeidernes fagforening 1912-2012 ble skrevet sammen med Harald Berntsen i 2012. I 2019
kom bok om arbeiderbevegelsen i de tekniske og industrielle kulturminnene. Tom Nilsen har også
levert en rekke artikler til ulike tidsskrifter, som til årsskriftet til Telemark Historielag, til Heimen og
til Rjukanjournalen. Nilsen har vært konsulent for flere av utstillingene ved Norsk
industriarbeidermuseum. I 2021 arbeider han med Rjukan Idrettslags historie.

Helge Songe og Tom Nilsen har både sammen og hver for seg bidratt til å fremme det lokalhistoriske
arbeidet i Telemark. De kan begge vise til en både omfangsrik og brei produksjon av bøker og artikler.

Helge Songe og Tom Nilsen er kulturarbeidere som har vært viktige for å fremme stedsidentitet i Tinn.
De to har dessuten vært aktive formidlere av lokalhistorien på flere nivåer.

De framstår derfor som verdige vinnere av Rikard Berges pris og er gode forbilder for kultur- og
opplysningsarbeid.

Rikard Berges pris er på kr 5000 som deles ut av Telemark historielag for å fremme godt lokalhistorisk
arbeid i Telemark. Den har navn etter den kjente folkeminnegranskeren Rikard Berge fra Rauland.
Telemark historielag har delt ut prisen siden 1990.