Innstilling til Rikard Berges pris 2011

Thor Wølner Gundersen frå Skien Historielag mottok prisen på vegne av Historisk Forum i Skien.
Thor Wølner Gundersen frå Skien Historielag mottok prisen på vegne av Historisk Forum i Skien.
Lars Vaagland mottok prisen på vegne av Siljan Historielag. Prisutdeler var Ellen Schrumpf frå Telemark Historielag
Lars Vaagland mottok prisen på vegne av Siljan Historielag. Prisutdeler var Ellen Schrumpf frå Telemark Historielag

Komiteen for Rikard Berges minnefond tilrår å dele prisen for 2011 mellom Siljan historielag og Historisk Forum. Begrunnelsen er følgende:

Siljan historielag har hatt en omfattende aktivitet for registrering og formidling av lokalhistorisk kunnskap i 2010. Innsamlings- og formidlingsprosjektet «Fra sluring til biff» ble gjennomført og resulterte i en rapport med samme navn. Den omhandler landets første store skogsarbeiderstreik som fant sted i Slemdal høsten 1910 og som banet veien for organisasjonsretten på landsbygda. Rapporten er på 54 sider, den er rikt illustrert med fotografier som i seg selv er en viktig kilde til lokalhistorisk kunnskap. Teksten er ført i pennen av Helge Mæland, og den er spredt og formidlet til et bredt publikum. Siljan historielag laget også en utstilling om samme tema sommeren 2010 og arrangerte et regionalt stevne 29. august 2010. Her ble framført et spesialbestilt skuespill, og mellom 600 og 700 mennesker i alle aldere deltok. For denne aktiviteten som kombinerer lokalhistorisk gransking, skriving og kreativ formidling tildeles Siljan historielag Rikard Berges pris for 2011.

Rikard Berges pris for 2011 deles med Historisk Forum, Skien for utgivelsen av Skiensboka – et lokalhistorisk leksikon. Historisk Forum, Skien er et fellesutvalg for Skiens Historielag, Selskapet for Skien Bys Vel, Ibsenforbundet, Solum Historielag, Skotfoss historielag, Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark, Grenland Ættehistorielag, Skiens Historiske Arkiv og Telemark Museum. Skiensboka er et lokalhistorisk oppslagsverk satt sammen av kortere leksikalske lokalhistoriske bidrag og av større, signerte temaoppslag. Den er blitt til ved en dugnadsinnsats og mer enn 150 personer har levert forskjellige bidrag i form av artikler, bilder og illustrasjoner. Likevel må redaksjonens arbeid med å samle inn, velge ut og redigere stoffet framheves. I redaksjonen finner vi lederen for Historisk Forum, Skien, Thor Wølner Gundersen, som også var initiativtaker til prosjektet. For øvrig har Tor Kjetil Gardåsen, Eivind Blikstad, Thor Øvrum, Thorbjørn Wahlstrøm og Arvid Hellstrøm sittet i redaksjonen. Boka er blitt et praktverk, rikt illustrert og i en flott layout. Dette er ypperlig lokalhistorisk formidling i en lett tilgjengelig form. Historisk Forum tildeles Rikard Berges pris for 2011.

Skien/Bø april 2011

Sigrid Bø          Jørgen Haave          Ellen Schrumpf