Innstilling til Rikard Berges pris 2012

Leiar av skriftstyret i Vinje Historielag Øystein Løk og styremedlem Aud Groven tok imot prisen på vegne av Vinje Historielag. Prisen blei overrakt av Ellen Rodvang( i midten) som leiar av komiteen.
Leiar av skriftstyret i Vinje Historielag Øystein Løk og styremedlem Aud Groven tok imot prisen på vegne av Vinje Historielag. Prisen blei overrakt av Ellen Rodvang( i midten) som leiar av komiteen.

Komiteen for Rikard Berges minnefond vil innstille Vinje Historielag til prisen for 2012 for 3-bindsverket «Her budde dei, ei vandring i gløymde spor» utgitt 2008 – 2009 – 2010. Begrunnelsen er følgende:

Bøkene handler om husmannsplasser og husmannsfolk i Vinje og grendene de tilhørte og kan karakteriseres som et dokumentasjonsprosjekt. Dette verket er et imponerende dugnadsarbeid i regi av Vinje Historielag. Det ligger en stor og verdifull frivillig innsatsfaktor over lengre tid bak arbeidet med bøkene som fortjener anerkjennelse.

Det har vært arbeidet bredt og systematisk med mange typer kilder og innfallsvinkler som sammen dokumenterer husmannsplasser og – stuer i Vinje – og liv og levekår til de menneskene som har bodd der. Bøkene tilgjengeliggjør og systematiserer kildemateriale for alle husmannsplasser i det geografiske området de dekker. Kilder har vært folketellinger, kirkebøker, muntlig stoff, tradisjonsstoff og nedtegnelser samt nyere og eldre fotografier er samlet inn. Stedsnavn og tyding av disse er tatt med og flyttinger er dokumentert der det har vært mulig. Innledningsvis får vi innblikk i kildematerialets karakter samt kildekritiske bemerkninger. Der det er tvil diskuteres også kildematerialet underveis.

Rikard Berges bygdesoge for Vinje og Rauland har også vært viktig i arbeidet med bøkene.

Historielagets medlemmer har lett opp og gjennomført GPS registrering av alle stuer, tufter og plasser, og lagt inn koordinater og i kart i bøkene. Dette er verdifull informasjon. Med koordinatene kan alle finne frem til tuftene uten å være lokalkjent. Det gir en ny dimensjon til arbeidet med og interessen for lokalhistorie også for nye generasjoner.

I 2011 ga de ut boka «Vinje i gamal og nyare tid», en artikkelsamling med bredt kulturhistorisk spenn.

Med prosjektet om husmannsplasser setter Vinje historielag fokus på småkårsfolket på bygdene, deres liv og levegrunnlag – og gir muligheten for å gå på oppdagelsesreise i «gløymde spor» – til glede for – forhåpentligvis – alle med røtter eller tilhold i Vinje.

Skien/Bø, april 2012

Sigrid Bø          Tor Kjetil Gardåsen          Ellen Rodvang