Innstilling til Rikard Berges pris 2013

prisvinner-2013
Fredag 19. april ble Rikard Berges pris tildelt Dag Straume og Johnny Sørensen. Prisen ble delt ut under en festmiddag på Vest-Telemark Museum i forbindelse med Telemark Historielags årlige fagseminar. Begge var tilstede for å motta prisen for et lokalhistorisk arbeid for Telemark.

Årets pris har blitt delt mellom to prisvinnere. Dette er to lokalhistoriske entusiaster som begge har lang fartstid innenfor historielagsarbeid i Telemark og som har gjort en betydelig innsats i sine respektive historielag gjennom en periode på over 40 år. Men Rikard Berges pris gis ikke for tillitsverv innenfor lagsarbeid, men for lokal- og regionalhistoriske produksjoner og prosjekter. Men også på dette området har de to prisvinnerne mye å vise til.

Dag Straume

Tildeles Rikard Berges pris 2013 for det store innsamlings-, dokumentasjons- og formidlingsarbeidet med fotografier til Drangedal Historielags fotosamling som han har gjennomført. Han har samlet inn over 9000 av Historielagets 11000 foto ved å oppsøke folk hjemme, scanne bildene og gjennom intervjuer fått opplysninger om det en ser på bildene. Alle fotoene er blitt allemannseie når de er lagt ut og blitt søkbare på historielagets nettside. Dette er et nitid, enormt arbeid, utført på frivillig basis og med stor betydning for Drangedal nå og fremover og som fortjener anerkjennelsen denne prisen er, mener komiteen.
Dag Straume har også en større lokalhistorisk produksjon. Vi skal bare nevne noen. Han har skrevet Samferdsel i 100 år. Bilruta Tørdal – Kragerø 1909 – 2000, (2009). Videre har han skrevet boka: 75 år i lokalsamfunnets tjeneste, Jubileumsskrift for perioden 1986 – 2011, utgitt av og om Drangedal og Tørdal Sparebank (2011). Han er også forfatter av skolesoga for Tørdal skole til skolejubileet i 1989. Dag Straume har tatt initiativ til og vært redaktør for de første 10 heftene av ”Det var ein gong – Minner frå Drangedal” der han har skrevet artikler i nesten alle heftene som er kommet ut. Han har også tatt initiativ til og gitt ut bygdeboka ”Drangedal med Tørdal” og vært en av Historielagets representanter i komiteen til ny bygdebok for Drangedal for tidsrommet 1900 – 2000. Dag Straume er mangeårig tillitsmann i Drangedal Historielag og æresmedlem av laget.

Johnny Sørensen

Tildeles Rikard Berges pris for sin lokalhistoriske produksjon med særlig vekt på verket Våre seilskuter i fem bind, ordnet kronologisk fra A til Å. Johnny Sørensens bøker bygger på inngående studier av lokalhistoriske kilder. Datainnsamlingen som ligger til grunn for bøkene er omfattende og betydelig. I verket Våre seilskuter er flere hundre skuter fra Brevik, Porsgrunn, Skien og Langesund registrert og omtalt med opplysninger om byggested, år, reder, fører m.v., et imponerende arbeid med innhenting av opplysninger.
Johnny Sørensen har vært tilknyttet Brevik Historielag gjennom mange tiår som formann, styremedlem og aktivt medlem. Han har vært redaktør for Brevik Historielags årbok siden oppstarten i 1981, og han har skrevet det meste av innholdet i alle årbøkene eller hele boken slik som Overfarten Brevik-Stathelle (1996), Med post i 300 år (1989) og Bøker for folk flest (Om Brevik Bibliotek) (1999). I tillegg har han utgitt Brevik apotek 1846-1996 og Rusletur i Brevik. Komiteen ønsker å vektlegge verdien av en slik omfattende og mangfoldig dokumentasjon av en liten kystby fra seilskutetiden og frem til vår egen tid.

Komite for prisen

Sigrid Bø, Høgskolen i Telemark, Institutt for kultur og humanistiske fag Tor Kjetil Gardåsen, Telemark Museum og Ellen Rodvang, styret Telemark Historielag (leder for komiteen)