Innstilling til Rikard Berges pris 2016

Fra venstre juryleder Ellen Rodvang, fra Skotfoss historielag, hovedforfatter Liv Marie Skilbred Pettersen og styremedlem Ke Corneliussen
Fra venstre juryleder Ellen Rodvang, fra Skotfoss historielag, hovedforfatter Liv Marie Skilbred Pettersen og styremedlem Ke Corneliussen

Rikard Berges pris 2016 tildeles Skotfoss historielag for 2-bindsverket Hus & Folk på Skotfoss som ble lansert i desember 2015. Skotfoss er en bydel i Skien kommune. Hus & Folk på Skotfoss er et rikt illustrert og gjennomarbeidet oppslagsverk på rundt 850 sider som tar for seg hele Skotfossamfunnet – bydel for bydel – hus for hus. Husenes historie, ulike eiere, familier, leieboere, og mange historier knyttet til menneskene som bodde der er tatt med.  Skotfoss Historielag har lagt ned et enormt frivillig arbeid i dette bokverket – et faktum som fortjener honnør i seg selv.  Men de har også involvert lokalsamfunnet og utflyttede skotfossinger som har bidratt med bilder, fakta og historier, og på den måten skapes også interesse for lokalhistorie ut over et historielag. Det har vært en fast gruppe som har planlagt og gjennomført intervjuer med informantene.

Arbeidet har tatt 10 år, de siste 4 årene mer intensivt. To personer må trekkes frem spesielt: Hovedforfatter og primus motor har vært leder av laget, Liv Marie Skilbred Pettersen og ansvarlig for bildene har vært Odd Grønli. Alle hus er fotografert i forbindelse med prosjektet samtidig som gamle foto er hentet inn. Bokverket inneholder også et generelt kapitel om Skotfoss historie, om skotfossfolk i krig, om svensk innvandring og et om geologien på Skotfoss.

Det er mange kilder til feilslutninger når en arbeider med steds- og slektshistorie. Bokkomiteen har arbeidet systematisk og metodisk med tanke på kvalitetssikring av fakta så langt det har vært mulig med 16 000 registrerte navn å holde styr på. Og innledningen i første bind er en forbilledlig inngang til hvordan verket skal leses, valg som er tatt og metodiske forbehold. Prosjektet er også dokumentert og arkivert for ettertiden. Vi i Komiteen for Rikard Berges pris synes vi har funnet en verdig vinner og håper med Skotfoss Historielag at boka vil bli både minnerik lesning og en oppdagelsesreise i gammel og nær fortid for de som har bodd der i generasjoner, de som har flyttet og for nye innflyttere til Skotfoss!

Sigrid Bø          Tor Kjetil Gardåsen          Ellen Rodvang