Innleiarar

Johan Vaa
Johan Vaa
Johan Vaa

Raulending, skogbruksutdanna, jeger og fiskar, kjeftause, lokalhistorikar, stordansar og raklespelemann.

Åsta Østmoe Kostveit
Åsta Østmoe Kostveit
Åsta Østmoe Kostveit

Tidlegare høgskolelektor ved Institutt for folkekultur ved Høgskulen i Telemark. Var initiativtaker til studiet i tradisjonsmat i Rauland, som starta i 2001. Har skreve fleire bøker, artiklar og halde foredrag om kulturhistoriske emne.

Bodil Norjore
Bodil Norjore
Bodil Norjore

Er tradisjonsberar og høgskolelektor ved Institutt for folkekultur. Forfattar, kurshaldar og NRK-budeie.

Odd Vevle
Odd Vevle
Odd Vevle

Fyrsteamanuensis, botanikar og lokalhistorikar som mellom anna er oppteken av planter, urter i tradisjonsmat og drikke.

Sigrid Bø
Sigrid Bø
Sigrid Bø

Fyrsteamanuensis, forfattar og kulturhistorikar med interesse for kulturvern.

Olav Rovde
Olav Rovde
Olav Rovde

Professor i historie, og har m.a. skrive bøker om utviklinga av jordbruket og jordbruksorganisasjonane i Norge. Om foredraget: Korleis potetdyrkinga kom og vart utbreidd i amtet – og kva rolle «potetprestane» spelte i den samanhengen. Når kom gjennomslaget for potetdyrkinga i Telemark? Kor viktig vart for potetene for tilgangen på mat, – og på sterk drikke?