Brødrene Aall

Aall er en norsk slekt som stammer fra Ål sogn i Ribe amt på Jylland, hvor stamfaren Søren Nielsen var bonde til 1534, da han mistet gården etter å ha deltatt i Skipper Klements opprør. Slekten kom til Norge 1712 via London da Niels Aall (1702-84) bosatte seg i Porsgrunn og grunnla en trelastforretning. Han var far til cand.theol. Nicolai Benjamin Aall (1739-98), eier av Ulefos, og Jacob Aall (1754-1826), eier av Borgestad. Førstnevnte var far til statsråd Niels Aall, eier av Ulefos, eidsvollsmannen konsul Jørgen Aall, eidsvollsmannen verkseier Jacob Aall, eier av Nes Jernværk, og Nicolai Benjamin Aall, eier av Bjørntvedt i Eidanger.
Kilde: SNL

Niels Aall
Niels Aall
Niels Aall (1769, Porsgrunn – 1854, Ulefoss)

Christian Fredrik utnevnte han til medlem av regjeringsrådet av 2. mars 1814 og fra 19. mai statsråd. Var sommeren 1814 medlem av den resultatløse diplomatiske sendeferda til London. I august var han med på forhandlingene som endte med Mossekonvensjonen.

Jørgen Aall
Jørgen Aall
Jørgen Aall (1771 – 1833, Porsgrunn)

Han var medlem av i Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 som 1. representant fra Porsgrunn. Han knyttet seg til Selvstendighetspartiet. Han var også medlem av Stortinget i 1814 og Stortinget i 1815.

Jacob Aall
Jacob Aall
 Jacob Aall (1773, Porsgrunn – 1844, Nes jernverk)

På riksforsamlingen 1814 møtte han som representant for Nedenes amt, og sluttet seg til Unionspartiet, som arbeidet for en tilnærming til Sverige. Høsten 1814 skal han ha fått tilbud om å inntre i den nye regjeringen, men avslo.