2018: Telemark i vikingtid og tidlig middelalder

Seminar 2018

Telemark Historielag i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) inviterer til seminar om Telemark i vikingtid og tidlig middelalder, lørdag 14. april på Høgskolen i Bø.

kl. 09.00 – 09.55 Registrering og kaffe
kl. 09.55 – 10.00 Velkommen og praktiske opplysninger
kl. 10.00 – 10.30 Vikingtiden som tidsskifte i nordisk historie
Claus Krag
kl. 10.30 – 11.00 Tinget i Telemark i jernalder og tidlig middelalder
Marie Ødegaard
kl. 11.00 – 11.30 Myrmalm og marknad – jernets rolle i Telemark i vikingtid og middelalder
Kjetil Loftsgarden
kl. 11.30 – 12.00 Spørsmål og kommentarer
kl. 12.00 – 12.30 Utdeling av Rikard Berges pris for lokalhistorie i Telemark
kl. 12.30 – 13.30 Lunsj
kl. 13.30 – 14.00 Harald Grenske: En legendarisk høvding i den sene vikingtidens grenseland
Bjørn Bandlien
kl. 14.00 – 15.00 Hvordan forstå vikingtidens Telemark? Et forsøk på å fortelle historien gjennom å se på samfunn, kommunikasjon og naturgitte forhold
Geir Sørum
kl. 15.00 – 15.30 Vikingtid på museum. Om minner og spor etter vikingtid i Telemark
Kari Bjercke
kl. 15.30 – 16.00 Spørsmål og avslutning
kl. 16.00 – 17.00 Årsmøte i Telemark historielag

Påmelding til Kjell Egil Larsen på e-post kjegila@online.no eller på tlf. 905 96 590 innen tirsdag 10. april.
Seminaravgift kr. 300,- inkluderer enkel lunsj, kaffe og frukt.

Betaling til konto 2610.68.68165 (merk med navn) eller kontant ved oppmøte.

Bachelorstudenter i historie ved HSN i Bø får gratis seminar.