2019: Lærar og demokrati

Kyrkjebø i Kviteseid om lag 1872. Bustad for skulestyraren på seminaret. Foto: Knud Knudssen
Kyrkjebø i Kviteseid om lag 1872. Bustad for skulestyraren på seminaret. Foto: Knud Knudssen

Lærarutdanninga i Noreg feirar 200 år i år! Den fyrste norske lærarskulen blei oppretta i Kviteseid i 1819: Kviteseid seminar, også kalt Kosa-skulen. Telemark Historielag og USN, lærarutdanninga på Notodden, inviterer til jubileumsseminar på Morgedal hotell.

kl. 09.30 – 10.00 Registrering og kaffe
kl. 10.00 – 10.15 Opning ved Anne Fængsrud, visedekan for utdanning USN
kl. 10.15 – 11.00 Opplysning, skole og lærere – Stortingets arbeid med skolelovgivningen etter 1814
Marthe Hommerstad, historikar, Stortingsarkivet
kl. 11.00 – 11.45 Den pastorale lærerrollen og organisasjonssamfunnets fremvekst (foreløpig tittel)
Fredrik Thue, professor OsloMet
kl. 11.45 – 12.00 Utdeling av Rikard Berges pris for lokalhistorie i Telemark
kl. 12.00 – 13.00 Lunsj
kl. 13.00 – 13.30 Kosa-skulen i Kviteseid
Johannes Skarprud, tidl ordførar og rektor
kl. 13.30 – 14.00 Lærerutdanning på Notodden som et nasjonalt sinnbilde
Knut Jordheim, dr. philos, USN
kl. 14.00 – 14.30 Olea Crøger – folkeminnesamler og lærer på Kosa-skulen. Liv og virke i Vest-Telemark 1830 – 1855
Anne Haugen Wagn, lektor og lokalhistorikar
kl. 14.30 – 14.45 Pause
kl. 14.45 – 15.15 Vinje og læraryrket
Olav Solberg, professor em. USN
kl. 15.15 – 15.45 «En lærer påvirker evigheten.» Tanker om lærergjerningens innhold og betydning
Inge Eidsvåg, lektor og forfatter

Påmelding til Kjell Egil Larsen på e-post kjegila@online.no eller SMS på tlf. 905 96 590 innan 25.02.19.

Seminaravgift kr. 450,- inkluderer lunsjbuffet, kaffe og frukt. Studentpris: 400,-.
Betaling til konto 2610.68.68165 (merk med namn), eller kontant/Vipps ved oppmøte.

For dei som kjem langveisfrå har Morgedal hotell overnatting frå torsdag til fredag. Enkeltrom kr 1250,- Dobbeltrom kr 1750,-. Middagsbuffet til redusert pris kr 200,- på kvelden om du skal overnatte. Overnatting ordnar du sjølv. Kontakt Morgedal hotell på tlf. 350 68 900.