Kontaktinformasjon

Innmelding i Telemark historielag

Kasserer Ove Lunde
Rødåsen 38, 3928 Porsgrunn
Tlf: 909 15 653
E-post: a-arkiv@hotmail.com

Medlemmene av Telemark historielag får årsskriftet fritt tilsendt.
Medlemskontingenten er kr 200,- for privatpersoner og kr 250,- for institusjoner/bedrifter og medlemmer bosatt i utlandet.

Kontakt med historielaget og salg av årsskrift og bøker

Leder Ingvar Skobba
Haugvegen 8, 3802 Bø i Telemark
Tlf: 906 08 548
E-post: iskobba@online.no