Kontaktinformasjon

Innmelding i Telemark historielag

Kasserer Hans Martin Rugstad
Bergvegen 22, 3801 Bø i Telemark
Tlf: 995 33 050
E-post: hansmrugstad@outlook.com

Medlemmene av Telemark historielag får årsskriftet fritt tilsendt.
Medlemskontingenten er kr 400,- for privatpersoner og kr 450,- for institusjoner/bedrifter og medlemmer bosatt i utlandet.

Kontakt med historielaget

Leder Ellen Schrumpf
E-post: Ellen.Schrumpf@usn.no

Salg av årsskrift og bøker

Ingvar Skobba
Haugvegen 8, 3802 Bø i Telemark
Tlf: 906 08 548
E-post: iskobba@online.no