2011: Telemark på museum – bunad, brudd og brudulje

Fredag den 29. april 2011 på Norsjø hotell

Fredag 29. april:
kl. 09:30 Velkommen til kaffe/te og hjemmebakte rundstykker
kl. 10:00 Direktør ved Telemark Museum Lene E. Walle: Telemark Museum – i går, i dag og i morgen
kl. 11:00 Professor Saphinaz Amal Naguib, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO: Kulturelt mangfold i kulturhistoriske museer: utfordringer og fallgruver
kl. 12:00 Lunsj
kl. 13:00 Direktør ved Oslo Museum Vibeke Mohr: Kon sjave? Brunt bunnfall? Refleksjoner til museum som instrument for identitetsbygging
kl. 14:00 Direktør ved Norsk Industriarbeidermuseum Jan-Anders Dam-Nielsen: Industrihistorien i Telemark på museum – en ny museumsstruktur med Verdensarven i sikte
kl. 15:00 Kaffepause med kake
kl. 15:30 Avdelingsleiar for Norsk Skieventyr/ Vest-Telemark Museum Tarjei Gjelstad: Forvaring, forsking, formidling og fornying
kl. 16:30 Avslutning
kl. 19:00 Festmiddag med kåseri av historieprofessor Knut Kjeldstadli med utgangspunkt i boka Mine fire besteforeldre
Årsmøte lørdag den 30. april kl. 10:00 på Norsjø hotell

Dagsorden:

  1. Årsberetning
  2. Regnskap/budsjett
  3. Valg
  4. Orientering om arbeidet med å utgi Telemarks historie i tre bind ved professor Olav Rovde
  5. Organisering av Telemark Historielag.
    Beint Foss, styremedlem i Landslaget for lokalhistorie, valgt for Agder, Telemark og Vestfold, orienterer om fordelene ved fylkesledd.
Priser:

Seminaravgift uten bevertning kr. 200,-
Seminaravgift med bevertning, ikke festmiddag kr. 500,-
Full pensjon med overnatting inkl. festmiddag og seminaravgift kr. 1500,-

Påmelding til Ingvar Skobba:
iskobba@online.no
tlf. 35 95 00 78
90 60 85 48
Haugvegen 8, 3800 Bø i Telemark