2010: På vatn, veg og tog gjennom Telemark

Den 10. og 11. april 2010 på Notodden

Arrangørar: Telemark Historielag i samarbeid med Notodden Historielag
Stad: Norlandia Telemark Hotell

Sjå fotogalleri frå seminaret her

Laurdag 10. april:
kl. 12:00 Lunsj
kl. 13:00 Trond Bergh: Telemark i den norske jernbaneutbyggingen
kl. 14:30 Ole Bjørn Ulsnæs: Det kunne blitt en grusvei – om prosessen som førte fram til beslutningen om å bygge Norsjø – Skienskanalen
kl. 15:30 Ingvar Skobba: På vatn og vegar – utbygginga av ferdselsårer på 1800 – talet med hovudvekt på vegbygginga
kl. 16:30 Åsulv Edland/Ragnvald Christenson: Haukelivegen – vegen over fjellet. Foredrag og historisk fotomontasje
kl. 18:00 Årsmøte i Telemark Historielag
kl. 20:00 Festmiddag
Sundag 11. april:
kl. 09:00 Olav Rovde: Prosjekt Telemark historie
kl. 09:30 Una Høydal: Pilgrimsvegen gjennom Vest-Telemark til Røldal
kl. 10:30 Gunnar Norby: Gamle ferdselsveger og ferdselsminner i Telemark
kl. 11:30 Arnfinn Malme: E18 – Ei kulturhistorisk reise
kl. 12:30 Lunsj