Foredrag/kåseri

Foredragsholdere historiske temaer – Telemark Historielag

Ta direkte kontakt med foredragsholderne når det gjelder reiseutgifter/honorar

Kjetil Høstrup Djuve

 • Øst-Telemarks historie
 • Museumshistorie
 • Bevaring av privatarkiver

Tlf: 480 78 642 / 35 09 90 10
E-post: kd@nia.vemork.no

Anne Vånaug Blengsdalen

 • Stadsmusikantordningen i Telemark, Skien og omkringliggende distrikt

Tlf: 402 41 932 / 35 95 26 45
E-post: anne.s.blengsdalen@hit.no

Tarjei Gjelstad

 • Polarhistorie og skihistorie med vekt på Telemark sin innsats
 • Skimaking og hudskolaging

Tlf: 35 06 90 85 / 952 41 315
E-post: tg@vtm.no

Ellen Schrumpf

 • Telemark på 1800-tallet – myter og realiteter

Tlf: 35 95 26 28
E-post: ellen.schrumpf@hit.no

Tor Ketil Gardåsen

 • Familieminner. Bruk av arkiv, foto og andre kilder i slektsgransking og lokalhistorie
 • Skien slik vi husker det. Fotograf R. Nyblins skiensbilder 1900-1940
 • Skien i 1950- og 60-årene
 • Porsgrunn i 1950- og 60-årene
 • Oppvekst i Skien i 1950-årene
 • Svenskeinnvandring til Telemark
 • Biltrafikk i Telemark
 • Ytre Gjerpen. Lokalhistorie
 • Øvre Gjerpen. Lokalhistorie
 • Humor omkring Ibsen
 • Fra friluftslivets historie i Skien og omegn
 • 1905 i Skien
 • Bimpil, bugge og skrunde. Trekk fra julens gjenstandskultur
 • Ferieliv i Kragerø. 4 foredrag (Hytteliv, båtliv, Kragerø som ferieby, Ferielivshistorie i kragerøskjærgården)
 • Tradisjoner rundt St. Hans
 • Museumsmannen og folkeminnesamlaren Rikard Berge
 • Lammers og menighetsliv i Skien
 • Handel og industri i Skien
 • Telemark Museum
 • Borgestua
 • Kirkesamlingen
 • Ibsens Venstøp
 • Søndre Brekkes historie
 • Byvandringer i Grenland
 • Frogner – søndre Brekke
 • Nordre Brekkejordet, Brekkeby og Kverndalen
 • Midtbyen
 • Skotfoss
 • Telemarkskanalen
 • Mikaelshula
 • Faret
 • Hjellevannet-Bryggevannet
 • Gulset
 • Bygdeborgen på Elstrøm
 • Bakken
 • Falkum
 • Gråtenmoen med ekserserplassen
 • Snipetorp – Bratsbergkleiva
 • Gjerpen (Grini, Limi, Venstøp, Fossum, Århus) Sykkeltur
 • Bussguiding i Grenland
 • Vannveien Skien-Langesund
 • Langs den gamle Siljanveien

Tlf: 938 36 389
E-post: tor.gardasen@telemark.museum.no