2012: Turisme i Telemark

Turisme i Telemark
«Snevre revner» er henta fra «Til Telemark!» av Peter Fjågesund
Turisme i Telemark

Lørdag 21. og søndag 22. april på Norsjø hotell, Akkerhaugen

Les om årets innledere her

Lørdag 21. april:
kl. 12:00 Innsjekking og lunsj
kl. 13:00 Kjell Ivar Brynsrud: Telemark Turistforening 125 år i reiselivets tjeneste. Hva foreningen gjorde, og hva den gjør.
kl. 14:00 Tor Kjetil Gardåsen: Ferieliv i Kragerøskjærgården – avslapning og nytelse eller sosialt meningsladet teater?
kl. 15:00 Jørgen Haave: Territoriale konflikter i Telemarks skjærgård.
kl. 16:00 Pause: Kaffe, kaker, mineralvann og frukt.
kl. 16:30 Peter Fjågesund: Utlendingers oppdagelse av Telemark.
kl. 17:30 Årsmøte i Telemark Historielag.
kl. 20:00 Festmiddag med overrekkelse av Rikard Berges pris for lokalhistorie i Telemark.
Søndag 22. april:
kl. 09:00 Frokost
kl. 10:00 Ingvar Skobba: Reiseliv og turisme i dampens tid.
kl. 11:00 Sigrun Lie Brattekås: Dalen hotell som vegkryss og turistsenter.
kl. 12:00 Avslutning/lunsj
Priser:

Seminaravgift kr 100,- pr dag.
Overnatting med alle måltider kr 1190,- (Tillegg for enkeltrom kr 200,-)
Kaffe te, kaker og frukt kr 100,-
Lunsj kr 250,-
Kaffe te, kaker og frukt og festmiddag kr 375,-
Full pensjon med overnatting inkl. festmiddag og seminaravgift kr 1500,-

Påmelding:

Ingvar Skobba, Haugvegen 8, 3800 Bø i Telemark
E-post: iskobba@online.no
Tlf: 35 95 00 78 / Mob: 90 60 85 48