2016: Bergverk i Telemark

seminar-2016-heading
Telemark historielag, Bamble historielag og Gea Norvegica Geopark inviterer til seminaret Bergverk i Telemark, lørdag 16. april, Langesund Bad, Bamble.


Les om årets innledere her

kl. 10.00 – 10.05 Velkommen og praktiske opplysninger
kl. 10.05 – 10.15 Langesund Bad. Glimt fra historien
Lars Rise, daglig leder Langesund Bad
kl. 10.15 – 11.00 Geoparkens geologiske attraksjoner – kunnskap og turisme
Kristin Rangnes, daglig leder Gea Norvegica Geopark
kl. 11.00 – 11.45 Bergverk i Telemark på 1500-tallet og i nyere tid
Bjørn Ivar Berg, forsker Norsk Bergverkmuseum
kl. 11.45 – 12.00 Utdeling av Rikard Berges pris for lokalhistorie i Telemark
kl. 12.00 – 13.00 Lunsj
kl. 13.00 – 13.45 Gullnes Verk og bondeopprøret
Bergit Telnes, lektor
kl. 14.00 – 14.45 Et tidlig pyrometallurgisk senter på Herre i Bamble
Ingulv Burvald, lokal gruvehistoriker
kl. 15.00 – 15.50 Arbeidermiljøet ved Ødegården verk – 1874 – 1901
Kjell Woje, lektor
kl. 16.00 – 17.00 Årsmøte Telemark historielag

Påmelding til Kjell Egil Larsen på e-post kjegila@online.no eller på tlf/SMS 905 96 590 innen fredag 8. april.
Seminaravgift: kr 300,- (inkl. lunsj, kaffe og frukt)
Bet. til konto 2610.68.68165 (merk med navn), eller kontant ved oppmøte.