Styret i Telemark historielag

Leiar:
Nestleiar:
Kasserar:
 • Hans Martin Rugstad, Bø
Styremedlemer:
 

 • Kirsten Tangen, Porsgrunn
 • Kjell Egil Larsen, Porsgrunn
 • Nils Ivar Agøy, Bø
 • Ellen Rodvang, Skien
Varamedlemer:
 

 • Gunnar Amundsen, Bø
 • Magnus Møller, Skien
Revisor:
 • Per O. M. Isaksen
Representant til Rikard Berges pris
for lokalhistorie:
 • Anne Haugen Wagn, Notodden
Valkomite:
 • Jorun Sem Fure, Skien (leiar)
 • Kjetil Djuve, Rjukan
 • Olav Rovde, Bø