Styret i Telemark historielag

Leiar:
 • Ingvar Skobba, Bø
Styremedlemer:
 • Ove Lunde, Porsgrunn
 • Jens Johan Hyvik, Bø
 • Kirsten Tangen, Porsgrunn
 • Kjell Egil Larsen, Porsgrunn
 • Nils Ivar Agøy, Bø
 • Ellen Schrumpf, Bø
Varamedlemer:
 • Ellen Rodvang, Skien
 • Øystein Halvdan Lie, Porsgrunn
 • Halvor Kleppen, Bø
Revisor:
 • Dag Straume, Drangedal
Representant til Rikard Berges pris
for lokalhistorie:
 • Olav Rovde, Bø
Valgkomite:
 • Olav Rovde, Bø (leder)
 • Helge Mæland, Porsgrunn
 • Sigrun Lie Brattekås, Tokke