Styret i Telemark historielag

Leiar:
Kasserar:
 • Hans Martin Rugstad, Bø
Styremedlemer:
 • Anne Haugen Wagn, Notodden
 • Kirsten Tangen, Porsgrunn
 • Ellen Schrumpf, Bø
 • Kjell Egil Larsen, Porsgrunn
 • Nils Ivar Agøy, Bø
Varamedlemer:
 • Ellen Rodvang, Skien
 • Ingvar Skobba, Bø
 • Magnus Møller, Skien
Revisor:
 • Dag Straume, Drangedal
Representant til Rikard Berges pris
for lokalhistorie:
 • Anne Haugen Wagn, Notodden
Valkomite:
 • Øyvind T. Gulliksen, Bø (leiar)
 • Sigrun Lie Brattekås, Tokke
 • Helge Mæland, Porsgrunn