Nyheter

30.08.2020 22:39 Årsmøte Telemark Historielag

Styret inviterer til utsatt årsmøte for 2020 på Universitetet i Bø
onsdag 16. september klokka 19.00.

Dagsorden
– Godkjenning av innkalling og valg av møteleder.
– Årsmelding.
– Regnskap og budsjett.
– Valg.

Anne Haugen Wagn, leder i THL.

Årsmelding for Telemark historielag 2019 fram til
september 2020.
Årsmøte ble avholdt 28.02-2019 på Morgedal hotell. Følgende styre ble valgt:
Leder: Jens Johan Hyvik til 1.nov 2019. Fra den dato og fram til neste årsmøte ble Anne Haugen Wagn
valgt til leder.
I styret ellers ble disse valgt: Hans Martin Rugstad, kasserer fram til 2021.
Kirsten Tangen, styremedlem, valgt til 2021.
Kjell Egil Larsen styremedlem. På valg 2020
Nils Ivar Agøy styremedlem. På valg 2020
Ellen Schrumpf styremedlem. På valg 2020
Ellen Rodvang styremedlem. På valg 2020
Magnus Møller styremedlem. På valg 2020
Gunnar Brekke Amundsen. Vara, på valg 2020
Per O.M. Isaksen, revisor.
På styremøte 23.11 ble Ellen S. valgt som nestleder.
Valgnemnda besto av Øyvind T. Gulliksen, Sigrun Lie Brattekås og Helge Mæland. Til ny valgkomite ble
valgt Jorunn Fure, for tre år. Ketil Djuve og Olav Rovde ble valgt inn i valgkomiteen for ett år. Fure ble
valgt til leder for valgkomiteen.
Årsmøte ble holdt i forbindelse med TLHs årlige seminar, som i 2019 ble lagt til Morgedal hotell
28.02 til 01.03. Seminaret hadde tittelen «Lærar og demokrati» og ble arrangert i samarbeid med USN,
lærarutdanninga på Notodden. Det ble ledet av Ellen Rodvang.
Temaet for seminaret var Lærerutdanninga i Norge som feiret 200 år i 2019.
Den første norske lærerskolen ble oppretta i Kviteseid i 1819: Kviteseid seminar,
også kalt Kosa-skolen. Telemark historielag og USN, lærerutdanninga på Notodden inviterte til
dagsseminar på Morgedal hotell fredag 1.mars 2019.
Seminargruppa besto av Ellen Rodvang, Helge Mæland, Magnus Møller
og Kjell Egil Larsen.
Det har vært avholdt tre styremøter, ett pakkemøte/styremøte samt møte for utsendelse av
årsmøtepapirer og seminarprogram.
Komiteen for Rikard Berges pris har bestått av Anne Haugen Wagn, som representant for Telemark
historielag. Sigrid Bø for USN og Tor Kjetil Gardåsen for Telemark museum.
Rikard Berges pris for lokalhistorie i Telemark
Årets pris, for 2018, ble tildelt Ingulv Burvald for boka «Trachenbergk Bergwerck, Kongens seigerhytte og
Traag Mines Ltd. i Bamble, og Mynten i Skien. Telemark 1542 – 1908.»
Årboka for 2019
Redaktører for årboka var Ellen Schrumpf og Nils Ivar Agøy. Hovedtema for årboka var, som for
seminaret, Lærar og demokrati.
Hjemmesida til Telemark Historielag har vært gjennom en fornying, og der styremedlem Magnus Møller nå
fungerer som redaktør.
Avlysning av seminar
I mars 2020, da koronaen rammet landet, måtte styret avlyse det planlagte seminaret på Rjukan. Det var
bestemt å være helga 24. -26.april. Tema var «Da freden kom til Telemark.» Årsmøte ble av den grunnheller ikke avholdt. Seminarkomiteen med Ellen Rodvang, Helge Mæland og Kjell Egil Larsen måtte
avbestille lokaler og annulere avtaler.
Komiteen for Rikard Berges pris har bestemt at prisen for 2019 blir delt ut først på årsmøtet i 2021, og at
det ikke deles ut noen pris for «unntaksåret» 2020. Medlemmer av RB-komiteen sto på valg til årsmøtet
2020. På grunn av utsatt utdeling har vi funnet det hensiktsmessig at komiteen er i virksomhet fram til
utdelinga i 2021.
Det ble også gjennom epost bestemt at årsmøtet for TLH 2020 skulle utsettes til høsten.
Siden det ikke ble holdt seminar, var det en stund usikkert om det kunne bli noe årsskrift for THL i 2020.
Situasjonen ble reddet ved at Halvor Kleppen tilbød seg å la boka han har skrevet om Ballongferden over
Lifjell i 1870 bli årets årbok. Nils Ivar Agøy og Ellen Schrumpf har vært kontaktperson for TLH og lagt til
rette for dette samarbeidet med Halvor Kleppen slik at vi også i 2020 kan tilby ei årbok.
Anne Haugen Wagn
leder

19.05.2020 22:22 Oppdatering

Seminaret «Da freden kom til Telemark» ble dessverre avlyst i år, men vi håper å gjennomføre seminaret våren 2021. TLH fikk heller ikke delt ut Rikard-Berge-prisen på seminaret. Prisen for lokalhistorie i 2019 blir i stedet delt ut på seminaret i 2021. Årsmøtet kunne vi heller ikke avholde i april. Vi gjennomfører årsmøte for TLH i Bø den 16.september. Detaljer om dette vil det bli informert om seinere. Medlemmene vil i 2020 motta årsskrift.

10.02.2020 22:36 Program for årets seminar – Da freden kom til Telemark – Avlyst

Seminaret «Da freden kom til Telemark», som skulle vært arrangert 24.-25. april, avlyses pga smittefaren knyttet til Corona-viruset. Vi håper å kunne arrangere seminaret på et senere tidspunkt.

Les mer om seminaret her:

 Da freden kom til Telemark