Innstilling til Rikard Berges pris 2010

Gratulerer: Arne Flaatten i Bamble Historielag mottar Rikard Bergs minnefond av leder i Telemark Historielag Ingvar Skobba.
Gratulerer: Arne Flaatten i Bamble Historielag mottar Rikard Bergs minnefond av leder i Telemark Historielag Ingvar Skobba.

Komiteen for Rikard Berges minnefond vil innstille Bamble Historielag til prisen for 2010. Begrunnelsen er følgende:

Bamble Historielag ble stiftet i 1948 og har arbeidet bredt og systematisk med å dokumentere, bevare og formidle Bambles historie fra nyere og eldre tid. Historielagets bokkomite har årlig gitt ut årsskrift for Bamble Historielag i ubrutt rekke siden 1987: ”Bamble gjennom tidene”. Laget har også gitt ut en rekke publikasjoner og årsskrifter i årene forut, med første utgivelse i 1952. Komiteen vil spesielt peke på det brede spennet i innfallsvinker og tematikk som preger årsskriftene. Det spenner fra sosialhistorie fra ulike sosiale sjikt, til politisk historie, kulturhistorie og memoarstoff, gårds- og slektshistorie, krigshistorie, oppvekst og ungdomstid, fra menighetsliv og fra arbeidsliv til sjøs og på land med mer. Historielaget har også lagt vinn på å portrettere personer som har preget bygda på ulike vis eller gjort seg kjent gjennom andre sammenhenger. Gjennom årsskriftene synliggjøres og dokumenteres også det bredspektrete kildegrunnlaget til områdets historie.

Komiteen vil også trekke spesielt frem jubileumsskriftet for 2008 da laget fylte 60 år. Det er et spesielt fyldig nummer med hele 37 artikler som spenner tematisk fra bygdeborgen på Stokkås til metodister på Herre i 1860- årene til Langesund Bad fra 1898 til 2008 og Bambleungdom på hvalfangst og mye mer.

Bamble historielag har også i flere år arbeidet med å tilbakeføre fornminner funnet i kommunen, som kan ses i en permanent utstilling som står i Bamble og Langesund Sparebank, og med bevaring og restaurering av hus og byggverk av historisk interesse.

Gjennom sitt arbeid har laget fremmet interessen for lokalhistorie i Bamble i over 60 år. Det viser blant annet det store antall medlemmer laget har pr. i dag. Det ligger en svært stor og verdifull frivillig innsatsfaktor over lang tid bak dette arbeidet som fortjener anerkjennelse. Bamble Historielag sitt arbeid er slik et eksempel til etterfølgelse for andre organisasjoner som arbeider med lokalhistorie.

Skien/Bø, mars 2010

Sigrid Bø          Tor Kjetil Gardåsen          Ellen Rodvang