Innstilling til Rikard Berges pris 2014

Prisvinnerne Helge Markussen (til venstre) og Thorbjørn Wahlstrøm på jakt etter stulsminner i Sauheradfjella. Foto: Helge Markussen
Prisvinnerne Helge Markussen (til venstre) og Thorbjørn Wahlstrøm på jakt etter stulsminner i Sauheradfjella. Foto: Helge Markussen

Komiteen for Rikard Berges minnefond tilrår å gi prisen for 2014 til Thorbjørn Wahlstrøm og Helge Markussen for boka Til stuls på Sauheradfjella som kom ut i 2013. Begrunnelsen for tildelinga er følgende:

Boka er blitt til som et samarbeid mellom de to forfatterne og Sauherad historielag. Stulsdrifta var en viktig del av arbeidet på livet og gården i gamle dager, og den betydninga som stulsdrifta har hatt i tidligere tider blir løftet fram i denne boka. Stulenes beiteområder er beskrevet, samt veiene til og fra stulene, eiendomsforhold, dyra og produksjonen på stulen. Boka er godt strukturert og rikt illustrert med bilder, tegninger og opptrykk av gamle kart. På en forbilledlig måte bidrar denne boka til å ta vare på den lokalhistoriske kulturarven.

Bak boka ligger et tidkrevende og solid lokalhistorisk arbeid med innsamling av bilder, private arkiv, nedtegnelser, minner og tradisjonsstoff. Slik har den lokalhistoriske kunnskapen kommet fram i møtet med bygdefolket. Stulslivet var et liv der budeia var sentral. Boka er derfor et viktig stykke kvinnehistorie. Det var kvinner som hadde hånd om produksjonen av melkeproduktene og hadde ansvaret for dyra i noen hektiske sommermåneder. Forfatterne har snakket med eldre kvinner – og menn – gjengitt historiene deres, tatt vare på gamle navn, ord og uttrykk og slik ivaretatt en språktradisjon som er i ferd med å forsvinne.

Forfatterne har samarbeidet med lokalsamfunnet om denne boka, og slik er den både et resultat av en lokalhistorisk interesse, samtidig som den aktiviserer denne lokalhistoriske interessen. Sauheradfjella er et viktig turområde for folk i nedre Telemark samt at boka har et selvsagt nedslagsfelt i blant lokalbefolkningen i Sauherad som har historisk tilknytning til stulene i Saurherad. Interessen for boka har vært stor og første opplag på nærmere 1 000 bøker er langt på vei utsolgt!

Komiteen har også merket seg at Wahlstrøm står bak flere lokalhistoriske utgivelser, og noen av disse i samarbeid med Markussen.

Til stuls på Saurheradfjella er ypperlig lokalhistorisk formidling i en lett tilgjengelig form. Thorbjørn Wahlstrøm og Helge Markussen tildeles Rikard Berges pris for 2014.